Feiten en cijfers

Nog altijd verwonderen ons de cijfers over seksueel geweld. Het blijkt dat 1 op de 4 meisjes en 1 op de 6 jongens voor hun achttiende levensjaar te maken krijgt met seksueel geweld. Dit blijkt uit het rapport van de Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Grote kans dat iemand in jouw omgeving dit dus ook meemaakte; en hoe vaak sprak jij al over dit onderwerp?

Wist jij bijvoorbeeld dat:

  • 95% tot 98% van de incestdaders van het mannelijk geslacht is;

  • Ooms en broers in de meeste incestgevallen de dader zijn, daarna worden stiefvaders en vaders het vaakst als dader genoemd. Deze laatsten gaan vaak het verst in hun seksuele handelingen;

  • Jaarlijks hebben 32% van de kinderen tot 18 jaar te maken met seksuele grensoverschrijding;

  • kwetsende seksuele opmerkingen, geslachtsdelen of seksuele handelingen laten zien seksueel grensoverschrijdend gedrag is;

  • seksfilmpjes of naaktfoto’s publiceren/verspreiden hier ook onder valt

  • van 11% van alle zedendelicten wordt melding gemaakt

  • hiervan leidt 3% tot een aangifte 

Voor meer feiten en cijfers kijk je op de website van Project Speak Now.

 

Infographic Seksuele grensoverschrijding Nederland:

Onderstaande infographic geeft een beknopt en overzichtelijk beeld van seksuele grensoverschrijding:

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit

Movisie

admin